Yükleniyor

Yükleniyor

Corporate

EMS Elevator Management Systems

About Us


Ems is proud that they gained your support and appereciation with newest produtcts since 1996 we provide elevator buttons and elevator control systems within technology developing every year ems is in paralel continously renewal our teachnology systems,with more product variety .

Ems continues develop innovation produce products since 2010 as a electric electronics elevator command panel systems

Ems contionusly Works, in worldwide and keep growing stronger in elevator sector.

Ems products are common meeting point of quality, sturdiness, trust and innovative Ems is gained your support with quality of products and solutions that we offer with our dynamic team and based on safety ,strenght and appericiate of customers.

Ems is focused on getting excellent results with their 17 years technical experienced,and never gives up for produce best quality of their products in elevator sector and brings up new challanges into this sector.

All of Ems products keep usining in all around to Turkey with satisfaction by customers and that is most concrete evidence of ems technology.

KALİTE ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ


MÜŞTERİBEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYETİNE YÖNELİK SÜREKLİ İYİLEŞTİRME, GELİŞTİRME, PLANLAMAK VE UYGULAMAK İÇİN STRATEJİLER BELİRLEMENİN BENİMSENMESİ VE SÜREKLİ İYİLEŞME SAĞLAYACAK ŞEKİLDE ÇALIŞMAYI TAAHHÜT ETMEKTEDİR. UYGULANABİLİR ŞARTLARIN KARŞILANMASI İÇİN TAAHHÜT İÇERMEKTEDİR.

ÇALIŞANLARIMIZI ÇEVRE KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK, ÇEVRENİN KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ İLE YASAL VE DİĞER ŞARTLAR VE MEVZUATA UYGUNLUK SAĞLAYABİLMEK İÇİN SÜREKLİ GELİŞMEYİ TAAHHÜT ETMEKTEDİR.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


• İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getirerek, sürekli iyileştirme için standartların ötesinde başarılı bir performans sergilemeyi,
• İş kazaları ile meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemeyi, azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,
• Eğitim ve diğer faaliyetler ile çalışanların, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip olmasını ve tüm personel tarafından ortak sorumluluk olarak benimsenmesini,
• Sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeye çekmeyi,
• Tüm çalışanlarla beraber stajyer, ziyaretçi ve alt yüklenici firma personelinin uygulama ve gelişimine katkı sağladığı, güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin belirlendiği yönetim gözden geçirme çalışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi performansının sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.